admin@dedora.uk

Tel:   730 332 939

Producenci

Polityka prywatności

 

Dbając o poufność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z uczciwymi praktykami informacyjnymi i obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, informujemy, że administratorem danych osobowych użytkowników jest deDora ltd sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Olsztynku, NIP: 2080000485, będącą jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego.

Przetwarzanie przez nas danych osobowych jest uregulowane Ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych(GDPR/RODO), a poniższa klauzula dostarczy informacji o rodzajach przetwarzanych danych osobowych, celach oraz sposobach przetwarzania.

Jak gromadzimy dane

Dane są gromadzone od osoby, która wprowadza dane do systemu przy rejestracji użytkownika lub bez rejestracji - jako gość robiący w naszym serwisie zakupy.

Dane są gromadzone, gdy korzystasz z systemów informatycznych obsługującychdeDora Lingerie & SECOND HAND ONLINE

Dlaczego gromadzimy dane

Gromadzimy i wykorzystujemy twoje dane do następujących celów:

Zakładanie użytkowników w systemiedeDora Lingerie & SECOND HAND ONLINE oraz zarządzanie tymi użytkownikami.
Weryfikacja użytkownika.
Monitorowanie i utrzymanie sklepu online deDora Lingerie & SECOND HAND ONLINE.
Świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem serwisówdeDora Lingerie & SECOND HAND ONLINE.
Kontakt za pomocą formularza kontaktowego.
Zamieszczanie opinii użytkownika.
Przyjmowanie zgłoszeń od użytkownika (awarie, zagrożenia i naruszenia, reklamacje).
Prowadzenia dokumentacji finansowo- księgowej.
Rozliczeń, monitorowania płatności oraz w celu windykacji należności.
Do dochodzenia roszczeń związanych z transakcjami przeprowadzonymi przy wsparciu deDora Lingerie & SECOND HAND ONLINE


Jakie dane gromadzimy

Dla każdego procesu i celu gromadzimy różne rodzaje danych. Mogą one obejmować:

imię i nazwisko,
dane kontaktowe (adres e-mail, telefon, adres zamieszkania lub siedziby firmy),
dane firmy (nazwa firmy, NIP, status płatnika VAT EU, kraj,
identyfikatory w systemie informatycznym, nazwa użytkownika,
hasło,
informacje o dokonanych transakcjach w sklepie deDora Lingerie & SECOND HAND ONLINE(daty, czas, rodzaj transakcji, szczegóły dotyczące transakcji),
informacje o udzielonych zgodach, akceptacjach,
informacjach pobierane przez pliki cookies o sposobie poruszania się po stronie, produktach dodawanych do koszyka
zgłoszenia przyjęte od użytkownika (awarie, zagrożenia i naruszenia, reklamacje),
data i treść korespondencji otrzymanej od użytkownika,
numery, daty, wartości i treści faktur i innych dokumentów finansowo -księgowych.
Podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych jest uregulowane Ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych (RODO/GDPR), a przetwarzanie jest oparte na następujących przepisach:

Wykorzystujemy twoje dane osobowe, ponieważ przetwarzanie twoich danych osobowych jest niezbędne:
w celu realizacji zawartej umowy o pracę pomiędzy tobą a nami lub w celu podjęcia kroków do zawarcia umowy. (Zgodnie z Art. 6 (1) b GDPR),
w celu przestrzegania lub realizacji obowiązku prawnego, któremu podlegamy zgodnie z Art. 6 (1) c lub Art. 9(2) b GDPR. W szczególności jesteśmy zobowiązani do przestrzegania przepisów:
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późniejszymi zmianami),
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami),
w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy (zgodnie z Art. 9(2) f GDPR),
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią zgodnie z Art. 6 (1) f GDPR. Prawnie uzasadnione interesy koncentrują się głównie na:
weryfikacja użytkownika,
monitorowanie i utrzymanie serwisu online deDora Lingerie & SECOND HAND ONLINE ,
przyjmowanie zgłoszeń od użytkownika (awarie, zagrożenia i naruszenia, reklamacje),
monitorowanie płatności oraz windykacja należności.
Możemy także przetwarzać twoje dane osobowe, ponieważ udzieliłeś nam (wyraźnej) zgody. (zgodnie z Art. 6 (1) a Rozporządzenia).

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, zgoda ta może zostać wycofana w każdym czasie i jej wycofanie może obejmować całość przetwarzania, na które wyraziłeś zgodę, lub na poszczególne cele. Wycofanie zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania w oparciu o zgodę, która została udzielona przed jej wycofaniem.

Okres przechowywania

Dane są przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa lub przez okres, jaki jest niezbędny do realizacji umowy lub realizacji celu przetwarzania.

Obowiązek przekazania danych osobowych

Twoje dane osobowe są wymagane do zawarcia twojej umowy i świadczenia usług za pomocą dedora.uk

Bez przetwarzania danych osobowych nie możemy zawrzeć z tobą umowy lub możesz nie być w stanie korzystać z konkretnych usług lub narzędzi dostępnych na deDora Lingerie & SECOND HAND ONLINE .

Przysługujące prawa

Masz prawo żądać dostępu do twoich danych osobowych. W wielu przypadkach masz także prawo żądać poprawienia twoich danych osobowych, usunięcia twoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania twoich danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych.

Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu, jeśli gromadzenie i wykorzystywanie danych oparte jest na naszym prawnie uzasadnionym interesie. W przypadku twojego sprzeciwu zaprzestaniemy dalszego przetwarzania twoich odnośnych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania.

Masz także prawo złożyć skargę do organu nadzorczego

Dane kontaktowe

W przypadku żądań i pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, możesz skontaktować się z nami pisząc na adres: admin@dedora.uk

Rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl